Starożytni gospodarze naszych ziem

Muzeum Starożytnego Hutnictwa zaprasza

15 LUTEGO godz. 19.00.

PRELEKCJA O STAROŻYTNYCH GOSPODARZACH NASZYCH ZIEM

Przed nami nie tylko jedna, ale cały cykl prelekcji, dzięki którym mamy okazję pozbyć się wielu natarczywych pytań, powracających zawsze, gdy rozmyślamy o dawnych czasach.

Jak wyglądały kontakty mieszkańców dzisiejszych ziem polskich z Rzymem? Co z nich pozostało czytelne do dziś, a co umknęło w mrokach dziejów, by dać się ponownie odkryć dzięki badaniom archeologicznym? I najważniejsze: czy ta spuścizna, pozostawiona przez ludzi sprzed 2000 lat, ma dla nas jeszcze jakieś znaczenie; czy owo dziedzictwo wciąż decyduje o naszym postrzeganiu świata i kultury, czy jest tylko martwym reliktem, niepotrzebnie obciążającym pamięć studentów historii? Żadne z tych pytań nie pozostanie bez odpowiedzi, a próbę sprostania im podejmie, wspólnie z uczestnikami spotkań, dr Andrzej Przychodni.

Przed nami trzy prelekcje:

  1. Starożytni gospodarze naszych ziem. Kim naprawdę byli?
  2. W cieniu cesarstwa rzymskiego? Zagadki końca epoki starożytności na ziemiach polskich.
  3. Antyk i my. Czy nadal istnieje potrzeba zajmowania się okresem wpływów rzymskich na ziemiach polskich?

Pierwsza z nich już 15 lutego, godz. 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Prelegent: Andrzej Przychodni – archeolog, prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego, wieloletni pracownik Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach jak również wieloletni współorganizator Dymarek Świętokrzyskich, muzealnik.

Jako archeolog specjalizuje się w studiach nad przedmiotami importowanymi z terenu prowincji rzymskich, znajdowanymi poza obszarem Imperium Rzymskiego. Uczestniczy też w  badaniach nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim i w ich popularyzacji.