Przypomnienie spotkania z Maciejem Laskiem część pierwsza – 2018 r.

W Pruszkowie 23 maja 2018 roku Maciej Lasek tak opowiadał o faktach i mitach katastrofy Smoleńskiej.

Przypominam również komentarze jakie otrzymaliśmy po spotkania!