Solidarność Pruszkowska w latach 1980 – 1990

„SOLIDARNOŚĆ” Pruszkowska w latach 1980 – 1990 – zarys dziejów. Prezentacja książki Bogusławy Bożeny Kępkowskiej. Udział wzięli: Helena Kepal, Kazimierz Mazur, Zbigniew Janas, Zbigniew Bujak. Spotkanie prowadził Grzegorz Zygadło – Książnica Pruszkowska.