Roboty budowlane w obrębie stacji Warszawa Zachodnia (peron nr 1 – WKD)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z robotami budowlanymi w obrębie stacji Warszawa Zachodnia (peron nr 1 – WKD) w sobotę i niedziele: 27-28.03.2021 na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.
Ruch pociągów WKD w ww. dniach zostanie całkowicie wstrzymany (całodobowo, po obydwu torach) na odcinku Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKD.

ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD:
1. Pociągi WKD będą kursowały w następujących relacjach:
a) Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Reduta Ordona
b) Milanówek Grudów – Warszawa Reduta Ordona z przesiadką dla podróżnych odbywających przejazd w relacji do centrum i z powrotem do zastępczej komunikacji autobusowej na przystanku osobowym „Warszawa Aleje Jerozolimskie”

2. Odcinek Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKD będzie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów.
3. Na odcinku Komorów – Warszawa Reduta Ordona ruch pociągów będzie odbywał się dwukierunkowo po obydwu torach, tj. dwukierunkowo po torze nr 1 (tor prawy w kierunku od Warszawy do Komorowa, którym podstawowo będą się poruszały pociągi w relacjach do/z Grodziska Mazowieckiego) oraz dwukierunkowo po torze nr 2 (tor prawy w kierunku od Komorowa do Warszawy, którym podstawowo będą się poruszały pociągi w relacjach z/do Milanówka).
4. Na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.
5. Na przystanku osobowym Warszawa Aleje Jerozolimskie zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) WKD obsługującymi relację Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście WKD. Pojazdy ZKA oznaczone jako „ZA1” będą zatrzymywać się na przystankach autobusowych ZTM w zespole przystankowym pn. „PKP WKD Aleje Jerozolimskie”, zlokalizowanych na wiadukcie nad torami linii kolejowej WKD.
6. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD. Przypominamy, że bilety jednorazowe WKD można zakupić „na zapas” w kasach biletowych, biletomatach oraz punktach ajencyjnych (sklepach, kioskach) na linii WKD.
7. Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD:
1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 19 marca 2021 r. i ważnych na przejazdy w dniu 20 marca 2021 r. i później:
– całkowicie niewykorzystanych,
– częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
bez potrącania odstępnego.
2. Zwrotu biletów całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują odpowiednio:
a) kasy biletowe – w przypadku biletów zakupionych w kasach;
b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie (stacja metra „Centrum” – lokal 2009C, Pasaż Handlowy; punkt czynny jest od pn. do pt. w godz. 9:00 – 18:00, tel. 801 789 405, bok@otieuropa.com ) – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych.

DOSTĘPNOŚĆ BILETÓW WKD WZDŁUŻ TRASY OBSŁUGIWANEJ PRZEZ ZASTĘPCZĄ KOMUNIKACJĘ AUTOBUSOWĄ WKD:
W tabeli podano lokalizacje przystanków zastępczej komunikacji autobusowej z najbliższym punktem umożliwiającym zakup biletu WKD:

HONOROWANIE WSPÓLNEGO BILETU ZTM-KM-WKD:
W autobusach komunikacji zastępczej na całej uruchomionej relacji Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa Aleje Jerozolimskie honorowane są wszystkie bilety ZTM objęte ofertą “Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD”, tj.:
1. – okresowe 30 i 90 dniowe zakodowane na Warszawskiej Karcie Miejskiej (oraz Elektronicznej Legitymacji Studenckiej)
2. – dobowe
3. – 3-dniowe
4. – weekendowe
5. – weekendowe grupowe
6. – bilet seniora
7. – dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci oraz uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie stosownych Uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

OKRES OBOWIĄZYWANIASPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD:
UWAGA: Zmieniona organizacja ruchu na linii WKD oraz rozkład jazdy pociągów WKD i zastępczej komunikacji autobusowej w ww. dniach (soboty i niedziele) obowiązują każdorazowo od nocy z piątku na sobotę – godz. 3:00, do nocy z niedzieli na poniedziałek – godz. 3:00.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.
Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu serdecznie przepraszamy.

Tabele specjalnego rozkładu jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej WKD obowiązującego w sobotę i niedzielę: 27-28.03.2021:

ROZKLAD_WKD_2021.03_Grodzisk_Wawa

Pobierz specjalny rozkład jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej WKD ważny w dniach: 20-21.03.2021, 27-28.03.2021 – kierunek: Warszawa – Grodzisk Mazowiecki / Milanówek

ROZKLAD_WKD_2021.03_Wawa_Grodzisk

Pobierz specjalny rozkład jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej WKD ważny w dniach: 20-21.03.2021, 27-28.03.2021 – kierunek: Warszawa – Grodzisk Mazowiecki / Milanówek

 

Dodatkowe informacje na stronie internetowej WKD:
https://www.wkd.com.pl/aktualnosci/1150-zmiana-organizacji-ruchu-pociagow-na-linii-wkd-w-dniach-20-21-03-2021-oraz-27-28-03-2021.html