Relacja z Kongresu Poradnictwa

Podczas paneli z udziałem ekspertów z różnych nurtów poradnictwa dyskutowano m.in. o stworzeniu ogólnopolskiej bazy usług poradniczych i zintegrowaniu poradnictwa z innymi usługami społecznymi, tak aby udzielana obywatelom pomoc miała możliwie kompleksowy charakter i prowadziła do faktycznego rozwiązywania różnych problemów życiowych.