Relacja z Kongresu Poradnictwa

Prezydent, który uczestniczył w obradach, zwrócił uwagę na kluczową rolę edukacji i informacji w systemie usług poradniczych. Powołując się na własne doświadczenia z okresu prowadzenia biura poselskiego, wskazał, że największym problemem jest to, że obywatele szukający pomocy zgłaszają się zbyt późno.
– Państwo musi znaleźć pieniądze, by finansować poradnictwo świadczone przez organizacje pozarządowe – podkreślił Andrzej Duda. Dodał, że jest to skierowane przede wszystkim do osoby zagubionej, najczęściej takiej, której nie stać na pomoc.