Regina Poloniae

Autor: kś. Łukasz Szlak

Pierwsze co warte zauważenia przy okazji obecnego, że katolicyzm jest tego typu religią, która bardzo dużo znaczenia przywiązuje do form zewnętrznych w postaci np. organizacji społeczeństwa na wzór chrześcijański. Jest to po części stary rzymski wpływ, a przede wszystkim efekt reform gregoriańskich. Nikogo nie powinno dziwić obrona sojuszu tronu z ołtarzem w XIX w. czy potępianie areligijnej nowoczesności przez ultrakonserwatywnych papieży Piusów. Stad też wszelkiego typu intronizacje Chrystusa, nadawanie tytułów. Nie jest to tylko sprawa Polski. Zobaczmy, że kwestia intronizacji Serca Jezusowego była żywą sprawą w Ameryce Łacińskiej. I to na tyle żywotną, że skoczyło się to śmiercią głowy państwa Ekwador. W naszych czasach, sprawą palącą jest cały czas poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Istota tej nauki jest zawarta w encyklice Piusa XI “O społecznym Panowaniu Chrystusa”.

Król Jan Kazimierz, niedoszły jezuita, w krytycznym momencie Potopu Szwedzkiego zadecydował to co wielu mistyków (jezuitów przede wszystkim) widziało przez kontemplację. Wiele tytułów Matki Bożej ma korzenie biblijne. Nie wszystkie, niektóre są np. wzięte ze sztuki jak Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Sam tytuł królowej, będzie się oczywiście zaliczał jak najbardziej do biblijnych korzeni. W starożytnym Izraelu istniała instytucja Królowej Matki (hbr. Giborah). Sama nazwa jest kilkakrotnie używana w Księgach Królewskich. W praktyce możemy zauważyć wyraźnie godność Królowej Matki w postaci Batszeby. Cezurą była śmierć króla Izraela Dawida jej męża. Jak dobrze wiemy królowie izraelscy posiadali haremy, miewali wiele żon, wielu synów i pretendentów do tronu. Gdy Batszeba jako umiłowana żona króla Dawida wchodzi do niego na spotkanie to ona oddaje mu głęboki pokłon (1 Krl 1, 16). Po śmierci Dawida, gdy Salomon syna Dawida i Batszeby zostaje królem sytuacja się zmienia diametralnie: “Przyszła więc Batszeba do króla Salomona, żeby z nim porozmawiać o Adoniaszu. Król wyszedł jej na spotkanie i oddał jej głęboki pokłon” (1 Krl 2,19).

Nowy Testament mówi o przywróceniu królestwa Izrael, dając wiele aluzji do duchowego macierzyństwa Maryi względem nas i Jej godności królewskiej (Ap 12, 1-2). warto tu przypomnieć myśl św. Ludwika Marii Gringon de Montfort, wszystko co Jezus ma na mocy natury, Maryja posiada na mocy łaski.
Odnośnie królowania Maryi w Polsce warto zauważyć jedną ciekawą rzecz. Polska jako jedyny znaczący kraj średniowiecznej Europy jest pozbawiona świętego władcy założyciela/patrona państwa. Czesi mają św. Wacława, Węgrzy – św. Stefana, Ukraińcy i Rosjanie – św. Włodzimierza Wielkiego, Niemcy – św. Henryka, Francja – św. Ludwika, Anglia św. Edwarda. W tradycji bizantyńskiej Konstantyn Wielki też jest bodajże wymieniany w kanonach. Polska nie ma żadnego świętego władcy. Św. Jadwiga została ogłoszona świętą dopiero w XX w. i ma nijaki wpływ na polska tradycję państwową. Św. Kazimierz nigdy na tronie nie zasiadł. Naszą świętą królową jest Maryja.

 

 

 

 

kś. Łukasz Szlak