Przed nami ważny wybór

 

 

 

 

 

 

Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego stwarzają realne możliwości wyboru dalszej drogi rozwoju naszego Państwa i naszych “małych Ojczyzn”, czyli naszych rodzinnych miast i wsi. Jest to szczególnie ważny wybór, ponieważ trzeba go dokonywać w warunkach nasilającej się wojny cywilizacyjnej między zwolennikami rozwoju państwa i społeczeństwa w oparciu o tradycyjne wartości chrześcijańskie, których wytworem stało się wszystko co nazywamy Pięknem, Dobrem i Prawdą, a zwolennikami idei rewolucji obyczajowej roku 1968, której pokłosiem stało się pokolenie “tęczowych synów i córek LGBT”, liberalni ateiści walczący z Kościołem, zwolennicy aborcji, oraz swobody życia seksualnego i eutanazji.

Dla nas, polskich patriotów, oczywistym wyborem cywilizacyjnym jest trwanie przy wartościach chrześcijańskich, na których opiera się od wieków Polska i o które chcemy by walczyli w Parlamencie wybrani przez nas posłowie. Ciekawą analizę sytuacji społeczno-politycznej podczas tej wojny cywilizacyjnej przedstawił w jednej ze swoich homilii abp. Henryk Hozer, której fragmenty przytaczam:
“…Docierają do nas różnego rodzaju programy i propozycje polityczne pozbawione głębokiej perspektywy i nie wskazujące porywających celów czy ideałów… Dusimy się więc w sosie płytkiej i niedorzecznej rzeczywistości polityczno-społecznej, w której dominuje wielomówstwo i pustosłowie.

…Bądźmy Gigantami Ducha, którzy wiedzą dokąd idą, a nie jak dzieci miotane faktami sprzecznych uczuć. Bądźmy Gigantami Ducha, którzy nie zatrzymują się jedynie na tym co przemijające, ale mają dalekosiężne cele…”

Czyż nie jest to odzwierciedlenie rzeczywistości politycznej w Polsce? Wystarczy zadać sobie niewątpliwy trud i obejrzeć kilka telewizyjnych występów naszej “elity politycznej” zgrupowanej głównie w Koalicji Europejskiej. Takiego zbiorowego pustosłowia, chamstwa, hipokryzji i nienawiści do Kościoła trudno byłoby gdziekolwiek znaleźć. Czy tacy ludzie mają być przedstawicielami Polski w Unii Europejskiej? Ta rzeczywistość polityczna staje się uciążliwa i trudna do zrozumienia dla przeciętnego wyborcy, który może czuć się zagubiony i oszukiwany przez napływ fałszywych informacji głoszonych przez “proroków rozpasanego liberalizmu”.

W wyborach 26 maja musimy więc odpowiedzieć przede wszystkim sobie, ale i potomności:
– czy chcemy przeciwstawić się ofensywie liberalnej europejskiej lewicy, z którą jednoczą się kandydaci na posłów z Koalicji Europejskiej, zmierzający wprost do przebudowy tradycyjnie biało-czerwonego społeczeństwa polskiego na kolor tęczowo-czerwony?

– czy chcemy, w oparciu wielowiekową chrześcijańską tradycję i historię, samodzielnie decydować o tym jaka jest i będzie Polska ?

To jest Wasz wybór Szanowni Mieszkańcy Pruszkowa! Wierzę, że będzie to WYBÓR BIAŁO-CZERWONY DLA POLSKI!

 

Spotkajmy się więc 26 maja przy urnach

i głosujmy na uczciwych i wiarygodnych kandydatów

z LISTY nr 4 zgłoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość.

 

 

Pruszków, 15 maja 2019 r. Janczar.