Pruszkowskie Wybory 2018 – Postscriptum

W tym tygodniu, w Mieście i Powiecie Pruszkowskim odbyły się pierwsze posiedzenia nowo wybranych Rad, powiatowej i miejskiej. I wszystko jest jasne!
W wyborach do powiatu, Prawo i Sprawiedliwość, mimo posiadania aż 9 radnych, nie tylko, że straciło stanowisko starosty na rzecz p. Krzysztofa Rymuzy (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa), to jeszcze nie zaznaczyło nawet swojej obecności we władzach powiatu. I tak v-ce starostą został W. Gawkowski (Koalicja Obywatelska), a zarząd dopełniają: A. Kuźmińska (Dobro Wspólne), G. Kamiński (KO) i A. Kurzela (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa). W prezydium Rady Powiatu zasiądą: S. Dymura (KO) – przewodniczący, oraz U. Wojciechowska (DO) i P. Zacny (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa).

fot. Powiat Pruszków

fot. Powiat Pruszków – Nowe władze powiatu Pruszkowskiego.

W wyborach do władz Miasta Pruszkowa, PiS mając 6 radnych (Samorządowe Porozumienie Pruszkowa – 9; KO – 4; Wspólnie Pruszków Rozwijamy – 4), również został pominięty. Może dlatego też, że nie zgłosił nawet swego kandydata na v-ce przewodniczącego Rady Miasta?

A w ogóle, to posiedzenie Rady przebiegało w doniosłej atmosferze. Gratulacje, podziękowania i kwiaty ustępującemu prezydentowi za 20- letnie rządy, podczas których Pruszków wspaniale się rozwijał (aż chciałoby się zapytać, to po co zmieniać tak dobrą władzę?), następnie przekazanie władzy nowemu prezydentowi i dalsze wybory do Rady Miasta. Na przewodniczącego Rady Miasta wybrano powtórnie Krzysztofa Biskupskiego (SWPP), którego poparło 15 radnych. Był jedynym kandydatem, bo zgłoszona wcześniej E. Kurzela (WPR), po płomiennym oświadczeniu nie zgodziła się kandydować, uważając, że robi to dla dobra jedności, ponad podziałami, będąc całkowicie apolityczną i w ramach tej apolityczności nie godzi się na koalicję z PiS. Nie przeszkodziło to jej jednak w kandydowaniu na v-ce przewodniczącą Rady, którą została wybrana 13 głosami, razem z P. Bąkiem (KO 15 głosów).

W ten sposób nastąpiło przekazanie władzy w mieście w sposób zapewniający dalsze jej sprawowanie przez dotychczasowy układ powiązań i zależności.

fot. Miasto Pruszków - Nowy Prezydent Paweł Makuch

fot. Miasto Pruszków – Nowy Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch

fot. Miasto Pruszków

fot. Miasto Pruszków – Nowa (?) Rada Miasta Pruszków

Na przykładzie pruszkowskiego Prawa i Sprawiedliwości można zobaczyć, jak na własne życzenie przegrywa się wybory!

fot. Miasto Pruszków

 fot. Miasto Pruszków – Nowi (?) Radni Miasta Pruszków

Pruszków, 23. XI. 2018 r. – janczar