Pruszkowska rocznica “Szesnastu” 27 marca 2019

Zobacz galerię zdjęć

“Wspominając szesnastu – wspominamy ludzi niezwykłych, wielkich. Owszem. Ale też bardzo różnych i bardzo polskich w każdym tego słowa znaczeniu, o czym za chwilę. Ci ludzie swoje bohaterstwo objawili już wcześniej, przed 1945 rokiem. W skład Szesnastu nie wchodzili z potrzeby chwały ani nie z nieostrożności, ani z bohaterskiego nastroju – ale z konieczności politycznego wyboru, z powinności obywatelskiej, które miały zapoczątkować powojenną „normalność” z artykułu  RZECZ SMOLEŃSKA A ROCZNICA PORWANIA SZESNASTU PRZEZ SOWIETÓW –  Jacka Korabity Kowalskiego.