Pruszkowianka

W 2012 roku członkowie Orkiestry założyli Stowarzyszenie Pruszkowianka, dzięki czemu Orkiestra zyskała formę prawną umożliwiającą pozyskiwanie środków na swoją działalności. Orkiestra utrzymuje się dzięki dotacjom Urzędu Miasta Pruszków na Edukację Muzyczną Mieszkańców Pruszkowa, darowiznom sympatyków i ludzi dobrej woli, składkom członków Stowarzyszenia oraz prowadzonej Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego.