Powiat Pruszkowski nieskończone możliwości

Powiat pruszkowski zajął wysokie, 9 miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce oraz pierwsze na Mazowszu w swojej kategorii.

Ekonomiści przeanalizowali finanse prawie 2800 polskich gmin, miast i powiatów. Badali sposób gospodarowania pieniędzmi, pracowali na oficjalnych sprawozdaniach finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W ten sposób powstał Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce.  Spośród 314 powiatów ziemskich liderami okazały się: powiat wrocławski (woj. dolnośląskie), powiat poznański (woj. wielkopolskie) i powiat bielski (woj. śląskie), my jesteśmy na wysokiej 9 pozycji.

Raport to pełne opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone siedmioma aktualnymi, najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi.
Są to:

  • Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
  • Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
  • Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
  • Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  • Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
  • Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
  • Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

To duże wyróżnienie, ale przede wszystkim obiektywna ocena wysokiej jakości prac Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i urzędników samorządowych oraz potwierdzenie kompetentnych działań Radnych Powiatu, którzy decydują o kierunku rozwoju powiatu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://www.forum-ekonomiczne.pl/ranking 

Rzecznik Prasowy Powiatu Pruszkowskiego

 

O Rankingu

To jedyne opracowanie, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Pracując nad nim, naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przebadali prawie 2.800 gmin, miast i powiatów.

Przedstawiciele samorządów terytorialnych, urzędów centralnych oraz ekonomiści od lat poszukiwali uniwersalnych narzędzi, którymi można badać kondycję finansową gmin czy powiatów. Tę potrzebę wielokrotnie artykułowano w czasie dyskusji toczonych na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju oraz podczas kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Samorządów.

W odpowiedzi na te postulaty opracowano Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Autorzy – ekonomiści z uznanych krakowskich ośrodków naukowych – wykorzystali w nim obiektywne, najważniejsze i aktualne wskaźniki naukowe.

Publikujemy wyniki trzeciej już edycji Rankingu. W obecnym badaniu wykorzystano te same kryteria oceny, które pojawiły się w ubiegłorocznym dokumencie. To celowe działanie, efekt konsultacji z przedstawicielami samorządów. Środowisko widzi bowiem potrzebę stworzenia narzędzia, które umożliwi porównywanie wyników osiąganych przez poszczególne podmioty w dłuższym przedziale czasu, na podstawie powszechnie akceptowalnych wskaźników.

Zespół badawczy korzystał z danych Regionalnych Izb Obrachunkowych, według stanu na koniec 2019 r.

Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii:

1547 gmin wiejskich

628 gmin miejsko-wiejskich

235 gmin miejskich*

66 miast na prawach powiatu

314 powiatów ziemskich

* w zestawieniu nie uwzględniono gminy Boguszów-Gorce, gdyż jej władze nie złożyły w terminie sprawozdań budżetowych po czterech kwartałach 2019 r.