Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pruszków cz. 4 ostatnia

W dniu 20 stycznia 2020 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pruszków 20.01.2020 r. oraz Komisji Inwestycji i Finansów z Brwinowa. Dyskusja na temat możliwości realizacji inwestycji połączenia dróg wojewódzkich nr 701 oraz 718 w ciągu ul. Żytniej. W części czwartej  strony złagodziły nieco swoje stanowiska. Lecz czy pakt o realizacji inwestycji zostanie zrealizowany? Czy dążenia Burmistrza Kosińskiego do budowy łącznika będą zrealizowane w pierwszej kolejności? Czy dążenia samorządu pruszkowskiego do budowy Paszkowianki zostaną zrealizowane najpierw?