Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pruszków cz. 3

W dniu 20 stycznia 2020 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pruszków 20.01.2020 r. oraz Komisji Inwestycji i Finansów z Brwinowa. Dyskusja nt. możliwości realizacji inwestycji połączenia dróg wojewódzkich nr 701 oraz 718 w ciągu ul. Żytniej. W części trzeciej  stanowiska stron zaczęły się rozchodzić, choć wszyscy chcą tego samego – realizacji inwestycji. Oczywiście dla dobra mieszkańców.