Popieramy stanowisko Metropolity Krakowskiego

Otrzymaliśmy od Pana Prof. Romana Niżnikowskiego Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski

uchwałę nr 9/2020 w sprawie poparcia dla stanowiska

J.E.Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego,

którą poniżej publikujemy.

—————————————————————————————————-

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski

Association for Sustainable Development of Poland

Uchwała nr 9/2020 z dnia 07 stycznia 2020 r.

Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski

w sprawie poparcia dla stanowiska J.E.Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski wobec nieuczciwych i agresywnych komentarzy, które kierowane są w stosunku do osoby Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego, wyraża swoje poparcie dla słów i osoby Duszpasterza.

Powodem ataku stał się świąteczny wywiad z Arcybiskupem udzielony Telewizji Republika, w którym to przypomniał on podstawowe treści nauczania Kościoła Rzymsko-Katolickiego w kwestii ekologii. Arcybiskup przypomniał w nim treść Księgi Rodzaju Starego Testamentu odnoszące się do zamysłu Stwórcy względem stworzenia i należnego miejsca człowieka w porządku świata.

Spokojna i bardzo wyważona wypowiedz stała się przyczyną publicznego znieważenia Duchownego o uznanym autorytecie. Nie po raz pierwszy osoby reprezentujące lewicowy światopogląd, głośno broniący praw do wypowiedzi i własnych poglądów odbierają tego prawa kapłanowi. Jako Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski protestujemy przeciw jawnej dyskryminacji poglądów, które znajdują swoje źródła w Ewangelii i uświęcone są wiekową tradycją myśli filozoficznej i teologicznej Kościoła Katolickiego.

Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu dziękujemy za odważne głoszenie prawdy o człowieku i świecie, w czasie zamętu i pomieszania pojęć. Pragniemy zapewnić o naszym poparciu i modlitwie.

Pełne stanowisko Zarządu Stowarzyszenia znajduje się na stronie internetowej www.ekorozwoj.pl

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski Prezes

Uchwała zostanie przesłana do Episkopatu, Posłów, Senatorów, dostępnych nam środków społecznego przekazu.

05-077 Wesoła – Stara Miłosna, ul. Grzybowa 1, POLAND

ekorozwoj@ekorozwoj.pl