Pomnik przy ulicy Helenowskiej

Projektantem pomnika w pierwszej wersji był A. Jarocha. Sądzę, że nie powinniśmy pozbywać się tego pomnika. Możemy tylko doprowadzić do zmian. 36 pułk Legii Akademickiej ma piękne tradycje walk o niepodległość w latach 1918 – 1920. Wspomina Pani Irena Horban w przeglądzie Pruszkowskim nr 1/2003 rok.