Pomnik Powstańców i Ludności Cywilnej Warszawy, zmarł Kazimierz Albin

Po prawie 6 latach praktycznie samotnych starań naszego honorowego Prezesa p.Wojciecha Topolewskiego w urzędach miejskich i historycznych- udało się!

 

5 sierpnia o godz.10, w Parku przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli

odsłonimy uroczyście skromny pomnik

Powstańców i Ludności Cywilnej Warszawy wywiezionych do obozów koncentracyjnych

w trakcie i po Powstaniu i tam uśmierconych.

 

Odtąd Ludzie Ci będą wreszcie mieli symboliczne miejsce spoczynku (o czym będzie informował napis na pomniku)!

Liczę na Państwa niezawodne przybycie i poinformowanie o tym swoich rodzin, przyjaciół i znajomych.

Serdecznie pozdrawiam,

Rafał Piegat – Klub Mauthausen-Gusen – http://www.mauthausen-gusen-klub.waw.pl 

 


 

W nocy z poniedziałku na wtorek zmarł w wieku 96 lat

ostatni żyjący więzień pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz,

żołnierz AK i wieloletni członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

 

Kazimierz Albin

 

Ceremonia pogrzebowej śp. Kazimierza Albina – odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2019 roku,

o godzinie 11:00

w Katedrze Polowej Wojska Polskiego (ul. Długa 13/15, Warszawa)

na godzinę 13:00/13:30 planowane jest przejście na Cmentarz Wojskowy.

 

Z poważaniem Barbara Gautier

 

Jan Kulczycki w imieniu p. Barbary prosi uczestników ceremonii o zabranie chust obozowych oraz przypięcie winkla (rysunek w załączeniu poniżej). Ponadto prosi się o zabranie biało czerwonych flag na drzewcu. Przygotujmy morze biało czerwonych flag. Śp. Pan Kazimierz Albin jest Polakiem i takie pożegnanie Mu się należy!

Nota biograficzna.

Kazimierz Albin urodził się 30 sierpnia 1922 r. w Krakowie. Do wybuchu wojny w 1939 r. ukończył IV klasę I Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego. W styczniu 1940 r. został aresztowany na Słowacji w drodze do formującego się we Francji Wojska Polskiego. Po przejściu etapów więziennych w Preszewie, Muszynie, Nowym Sączu i Tarnowie, został wywieziony pierwszym transportem do KL Auschwitz, gdzie otrzymuje numer obozowy 118 W lutym 1943 r. uciekł z obozu. Ukrywał się w Krakowie pod zmienionym nazwiskiem.
Po ukończeniu szkoły podchorążych pełnił funkcję szefa dywersji bojowej III Odcinka Komendy Obwody Kraków — Miasto Armii Krajowej. Po wojnie zdał maturę i podjął studia na Wydziale Lotniczym Politechniki Krakowskiej.

W czasie studiów podjął pracę w Biurze Projektów Energetycznych w Krakowie. Od 1952 do 1963 r. pracował w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym w Bielsku-Białej, a następnie został przeniesiony do Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego w Warszawie. Od 1966 r. pracował w C.H.Z “Metaleksport” w Warszawie na stanowisku eksperta technicznego i handlowego. Po przejściu na emeryturę był jednym z założycieli Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Pełnił funkcję wiceprezesa, a od 1995 r. Prezesa Zarządu Głównego TOnO.

Opublikowany w 1989 r. przez KAW, obecnie wznowiony nakładem Wydawnictwa Książka i Wiedza oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau wspomnieniowy zapis List Gończy Kazimierza Albina odzwierciedla przeżycia i doświadczenia autora wpisane w okres 1939-1945. Na kartach książki wyraziste odbicie znajduje ponad trzyletni pobyt w więzieniach hitlerowskich i obozie koncentracyjnym Auschwitz oraz dwuletnia walka w dywersji krakowskiej. W 2000 r. ukazało się trzecie wydanie w języku niemieckim.

Kazimierz Albin posiada szereg odznaczeń bojowych (m.in. Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej) oraz Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski i Krzyż Komandorski O.O.P. Od 1998 r. jest członkiem Rady Muzeum oraz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Informacja pochodzi ze strony – http://auschwitz.org/muzeum/miedzynarodowa-rada/czlonkowie-mro/kazimierz-albin/

———————————

Dodatkowe informacje na stronie –  https://www.dzieje.pl/aktualnosci/zmarl-kazimierz-albin-ostatni-zyjacy-wiezien-pierwszego-transportu-do-kl-auschwitz