Polowa Msza św. koncelebrowana przez ks. Stanisława Kicmana

“Organizując Dzień Pamięci Więźniów Obozu Durchgangslager 121 i Niosących Im Pomoc pragniemy nie tylko oddać hołd Powstańcom, ale przede wszystkim chcemy upamiętnić Ludność Cywilną Warszawy, która między sierpniem a październikiem 1944 roku ginęła w masowych egzekucjach i bombardowaniach oraz przeżyła dramat wypędzenia, a także tych, którzy często z narażeniem  życia, nieśli im bezinteresownie pomoc.”

Fragment z materiału prasowego Muzeum Dulag 121.