Podsumowanie roku 2021

Na co zostały wydane pieniądze w 2021 roku?

Czas na podsumowanie minionych miesięcy. Jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie pruszkowskim i naszym subregionie dzięki pomocy samorządu województwa. 

Pionierskie zabiegi w szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

Zakup robota Avicenna, służącego do leczenia kamicy nerkowej u dzieci był możliwy dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Urządzenie zapewnia większą precyzję i bezpieczeństwo. Korzyści z jego stosowania odczuwają także lekarze. Avicenna gwarantuje im większą ergonomię pracy oraz chroni przed promieniami RTG. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, mazowieckie szpitale coraz częściej inwestują w najnowocześniejsze technologie.Takie zabiegi jak te przeprowadzane w Dziekanowie, są powodem do dumy i dowodem na to, że nasze placówki podążają za najnowszymi trendami w medycynie, a my jako samorząd Mazowsza możemy im w tym pomagać. Dlatego na zakup tego sprzętu przeznaczyliśmy 1,5 mln zł.

ZDROWIE – 27 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie warszawskim zachodnim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczyły ponad 36 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego do placówek medycznych w regionie warszawskim zachodnim trafił kolejny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory placówki medyczne z subregionu warszawskiego zachodniego otrzymały już 158 sztuk aparatury medycznej, 93 sztuki wyposażenia, ponad 1,6 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 16,6 tys. litrów płynów do dezynfekcji. Tegoroczne inwestycje zdrowotne to:

 • poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 296 tys. zł;
 • przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 100 tys. zł;
 • przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 4,6 mln zł;
 • przystosowanie byłego budynku gospodarczo – technicznego na cele medyczne (etap I) –utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału ogólno-psychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie – 40 tys. zł;
 • rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 210 tys. zł;
 • wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 995 tys. zł;
 • zakup aparatu USG w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 230 tys. zł;
 • modernizacja węzła cieplnego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 169 tys. zł;
 • rozbudowa instalacji klimatyzacji w serwerowni głównej Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 55,5 tys. zł;
 • adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER – 14,2 mln zł;
 • adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie – etap I dokumentacja w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER – 248,7 tys. zł;
 • informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER – 65 tys. zł;
 • modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie-Jeziornie – 2,5 mln zł;
 • modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 – etap I dokumentacja w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie-Jeziornie – 241 tys. zł;
 • poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER – 4,5 mln zł;
 • STOCER DLA DZIECI – AKTYWNA STREFA NAUKOWO SPORTOWA w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER – 526 tys. zł;
 • zakup serwera, macierzy i oprogramowania dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER – 238 tys. zł;
 • zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER – 403 tys. zł;
 • zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER – 964,3 tys. zł;
 • zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Chylicach w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER – 537,3 tys. zł;
 • adaptacja przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – etap I dokumentacja – 283 tys. zł;
 • modernizacja kotłowni gazowo-olejowej w Pawilonie XX A dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – etap II – 1 mln zł;
 • zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – 496,7 tys. zł;
 • zakup lasera do kruszenia kamieni dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – 850 tys. zł;
 • zakup optyki operacyjnej nefroskopowej do endoskopowych zabiegów urologicznych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – 33 tys. zł;
 • zakup robota do leczenia kamicy nerkowej dla Oddziału Chirurgii w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – 1,5 mln zł;
 • zakup sprzętu okulistycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – 136,8 tys. zł.

264 lokalne inwestycje ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego

Samorządowcy z regionu warszawskiego zachodniego także w tym roku pokazali, że dobrze znają potrzeby swoich mieszkańców, zaznacza przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Piotr Kandyba. Aplikowali o środki w każdym z naszch samorządowych programów wsparcia. I mamy już tego doskonałe efekty. Z większości tych inwestycji mogą już korzystać mieszkańcy. Efekty wsparcia samorządu Mazowsza widać praktycznie w każdej gminie i to nas cieszy – dodaje.

Dzięki autorskim programom wsparcia w subregionie warszawskim zachodnim zrealizowane zostały aż 264 inwestycje z czego 39 w powiecie pruszkowskim. To między innymi wsparcie z:

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 4 inwestycje

 • rozbudowa ulicy Kępińskiej w Brwinowie – 1,6 mln zł;
 • przebudowa drogi w granicach pasa drogowego ul. Głównej w Ruścu – 4 mln zł;
 • przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie – 4 mln zł;
 • budowa biblioteki przy ul. Grodziskiej w Brwinowie – 2,8 mln zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 4 inwestycje

 remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie – 199,8 tys. zł;

 • szkoła w Nowej Wsi – modernizacja obiektów szkolnych – 187,7 tys. zł;
 • budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim w miejscowości Stara Wieś – 199,5 tys. zł;
 • modernizacja boiska Orlik w Żółwinie w zakresie boiska wielofunkcyjnego – 200 tys. zł.

Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 10 inwestycji

 • OSP Żółwin – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 20  zł;
 • OSP Nowa Wieś – sprzęt specjalistyczny – 10 zł;
 • OSP Nowa Wieś – sprzęt specjalistyczny, odzież ochrony indywidualnej strażaka – 40 zł;
 • OSP Nowa Wieś – remont strażnicy w zakresie dyżurki – 15 zł;
 • OSP Młochów – sprzęt specjalistyczny – 20 zł;
 • OSP Nadarzyn – remont strażnicy – 25 zł;
 • OSP Piastów – modernizacja strażnicy – 25 zł;
 • OSP Falenty – sprzęt specjalistyczny – 8,5 zł;
 • OSP Dawidy – sprzęt specjalistyczny – 8,5 zł;
 • OSP Raszyn – remont strażnicy – 25 zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE9 inwestycji

 • montaż oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w miejscowości Terenia – 10 tys. zł;
 • montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Czubinie – 8,7 tys. zł;
 • montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Milęcinie – 9,8 tys. zł;
 • wykonanie wiaty rowerowej na terenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Kaniach – 10 tys. zł;
 • rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Makowej w miejscowości Nadarzyn – 10 tys. zł;
 • zakup zabawek na plac zabaw w miejscowości Walendów – 9,7 tys. zł;
 • uzupełnienie zagospodarowania terenu na placu zabaw w miejscowości Jaworowa – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu wokół stawu w Ładach – 9 tys. zł;
 • doposażenie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Słomin – 10 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – 7 inwestycji

 • pobieranie, analiza i opracowanie wyników próbki popiołu z paleniska w celu potwierdzenia bądź wykluczenia podejrzenia spalania odpadów ze wskazanych przez zamawiającego 24 posesji na terenie gminy Raszyn – 19,3 tys. zł;
 • zagospodarowanie ul. szkolnej w Michałowicach – wykonanie nasadzeń – 200 tys. zł;
 • kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie ochrony powietrza „Pruszków walczy o czyste powietrze” – 29,8 tys. zł;
 • zielone przystanki ekologiczną wizytówką gminy Brwinów (etap II) – 92,5 tys. zł;
 • tężnia solankowa w miejscowości Nadarzyn – 200 tys. zł;
 • ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów w gminie Michałowice – 182,9 tys. zł;
 • inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brwinów – 54,1 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – 3 inwestycje

 • wykonanie przyłącza wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej w gminie Michałowice – 10 zł;
 • rozbudowa monitoringu na terenie ROD Komorów w gminie Michałowice – 9,6 zł;
 • rozbudowa monitoringu na terenie ROD Granica w gminie Michałowice – 9,6 zł.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 2 inwestycje

 wymiana stolarki okiennej w zabytkowym pałacu w Brwinowie 150 tys. zł;

 • remont Pałacyku ”Sokoła” w Pruszkowie 150 tys. zł.

 DROGI – 16 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie stanowią środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu warszawskiego zachodniego trafiło ponad 121 mln zł. Najważniejsze inwestycje to:

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w miejscowości Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100 polegająca na budowie chodnika – 2,4 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 Czubin, gmina Brwinów – 267 tys. zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od km 8+450.48 do km 9+410.96 w miejscowości Bogatki, gmina Piaseczno – 2,3 mln zł;
 • budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51 – 87,3 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń – Błonie Etap II odcinek od km 22+600 do km 27+290 – 9 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natolińska na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach – 2 mln zł;
 • przebudowa DW 719 w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 311361W ulicą Partyzantów w mieście Brwinów – 80 tys. zł;
 • montaż znaku aktywnego oraz oznakowania pionowego na drodze wojewódzkiej nr 571 w miejscowości Stare Pieścirogi, gmina Nasielsk – 16 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 580 od km 6+705 do km 9+500 – 2,1 mln zł;
 • remont drogi nr 580 w km 21+300 od 21+800 km (wraz z skrzyżowaniem o ruchu okrężnym ) – 1,1 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 720 od km 0+000 do km 2+120 oraz od km 19+150 do km 19+320 – 1,4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 876 od km 4+350 do km 7+083 – 789 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 579 od km 28+862 do km 32+870 – 2,6 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 739 droga 79 (Brzumin) – rzeka Wisła – Piwonin – Sobienie Jeziory – droga 805 (Osieck) na wybranych odcinkach: od km 0+070 do km 0+520 w miejscowości Góra Kalwaria i od km 0+900 do km 2+200 w miejscowości Czersk, gmina Góra Kalwaria – 2, 1 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 876 droga 50 Chudolipie – Piotrkowice – Many – Tarczyn –droga 722 na odcinku od km 13+883 do km 15+326 od miejscowości Suchodół do miejscowości Marianka, gmina Tarczyn – 1,2 mln zł;
 • rozbudowa drogi powiatowej nr 2841W (ul. Postępu) z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 (ul. Słoneczna) na terenie gminy Lesznowola – 6 mln zł.

KULTURA – 6 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Bardzo ważna inwestycja kulturalna w subregionie warszawskim zachodnim już otwarta, zaznacza radna województwa mazowieckiego Dorota Stalińska. – Mowa oczywiście o Centrum Folkloru Polskiego, pełne pamiątek po założycielach zespołu „Mazowsze” oraz przedmiotów związanych z jego historią. Jest to zespół, który nie tylko scala naszą kulturę, ale przede wszystkim jest naszą dumą w kraju i poza jego granicami. Gorąco zachęcam – odwiedzajcie instytucje kultury!

Na rozbudowę, modernizację i rozwój kultury w subregionie warszawskim zachodnim władze Mazowsza przeznaczyły 10,8 mln zł. Największe inwestycje zrealizowane w tym roku to:

 • adaptacja budynków w Ząbkach na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalno-tanecznego przez PZLPiT „Mazowsze” – etap I dokumentacja przedprojektowa – 68 tys. zł;
 • modernizacja obiektu Bursy – etap II dokumentacja Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” – 93 tys. zł;
 • utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” – 4,6 mln zł;
 • zakup i dostawa zestawu cyfrowej konsolety audio wraz z rackiem przyłączeniowym i skrzyniami transportowymi dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” – 283 tys. zł;
 • zakup kompletu pokryw kanałów technicznych do sali widowiskowej dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” – 78 tys. zł;
 • zakup trzech autokarów na potrzeby działalności Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” – 5,7 mln zł.

Samorząd Mazowsza przeznaczył na dokumentację budowy odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa–Modlin oraz stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa–Modlin 120 tys. zł. Dodatkowo ponad 11 mln zł sejmik województwa przekazał na dokapitalizowanie spółki poprzez uruchomienie lotniska komunikacyjnego i modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie.

Rzecznik Prasowy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.