Pielgrzymka z nadzieją, miłością i wiarą ….. 2013 rok

Zobacz galerię zdjęć

“Kolejny dzień przynosi nowe wrażenia, tym razem w miasteczku Cascia.

22 maja 2013 rok: dzień wspomnienia liturgicznego św. Rity.
Tego właśnie dnia mieszkańcy miasteczka i okolicznych miejscowości, a także nieprzeliczone tłumy pątników zbierają się wzdłuż wspinających się po zboczu góry uliczkach Cascii, którymi przechodzi niesamowita procesja. Jej przejście poprzedza grupa bębniarzy. Za nimi idą, przepięknie poubierani w stroje z epoki, ludzie w różnym wieku, niosący naręcza purpurowych róż. Następnie podąża orkiestra, a za nią ministranci i księża z dwoma biskupami. Procesję wieńczy figurka św. Rity, niesiona na palecie wypełnionej po brzegi, dokładanymi po drodze przez wiernych, różami. Procesji, która prowadzi do Bazyliki p.w. św. Rity, towarzyszą śpiewy, chorągwie, modlitwy na przemian z petardami i okrzykami: „Viva Santa Rita” i oczywiście oklaskami. Na zakończenie uroczystej Mszy świętej (na zewnątrz bazyliki, bo takie tłumy), zostają poświęcone przyniesione przez wiernych, tysiące róż.
Św. Rita (1381-1447), mimo pragnienia od najmłodszych lat wstąpienia do zakonu, wyszła za mąż z woli rodziców. Mąż Paolo Mancini okazał się człowiekiem porywczym i rozpustnym. Pod koniec życia pod wpływem żony złagodniał. Został zdradzony przez kompanów i zabity. Przed swą śmiercią pojednał się z Bogiem i z Ritą. Kiedy dwaj synowie chcieli pomścić ojca, Rita wyprosiła u Boga, żeby im to uniemożliwił – wkrótce zmarli na dyzenterię. Po doprowadzeniu do pojednania zwaśnionych rodzin Rita została przyjęta do klasztoru augustianek. Otrzymała dar stygmatu korony cierniowej.
Już za jej życia poświadczono liczne cuda za jej przyczyną. Do dziś jest chrześcijańskim ideałem modlitwy, przebaczenia i miłości do Chrystusa Ukrzyżowanego. Jest czczona jako Święta od spraw trudnych i beznadziejnych, patronka rodziny, przebaczenia, chorych i rannych, problemów małżeńskich, osób poniżanych. Przeszklony sarkofag z jej nienaruszonym ciałem znajduje się w Bazylice – Sanktuarium w Cascii.

Wspomnienie z 2013 r-ER. Fot. archiwum redakcji.