Pamięci Tadeusza Huberta Jakubowskiego

Harcerz, Zaniak, architekt. Urodzony w 1931 roku w Pruszkowie, aresztowany w 1953 r., więziony do 1955 r. w Pałacu Mostowskich, na Rakowieckiej i w Rawiczu. Za działalność pisarską uhonorowany „Odznaką Honorową im. Krystyny Krahelskiej; medalem „Pro Patria”; „Urbs Nova”; medalem pamiątkowym „Pro Masovia” oraz Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Prezesa Rady Ministrów. Uhonorowany został Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką SARP. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości w uznaniu zasług dla Miasta Pruszkowa Prezydent Miasta Pruszkowa i Przewodniczący Rady Miasta nadali mu tytuł Honorowego Obywatela Pruszkowa.