Pamięci Joanny Jabłońskiej

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ NA SKWERZE IM. JOANNY JABŁOŃSKIEJ.

17 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Skwerze im. Joanny Jabłońskiej (przy stacji WKD). Przy udziale męża Pani Joanny – Bolesława Jabłońskiego, oraz przedstawicieli Gminy Brwinów, szkoły podstawowej, kościoła, działaczy podziemia, Caritas i licznie zebranych mieszkańców dokonano upamiętnienia zasłużonej dla społeczności lokalnej jak i działaczki na rzecz wolnej Polski Joanny Jabłońskiej.

Otrębusy są miejscem wyjątkowym. Tę „wyjątkowość” tworzą przede wszystkim ich mieszkańcy. Ludzie, którzy nigdy nie potrafili biernie patrzeć na otaczającą ich rzeczywistość, aktywni i zmieniający świat tak, aby był lepszym miejscem dla kolejnych pokoleń.
Otrębusy miały to szczęście, że na ich terenie osiedlili się Państwo Joanna i Bolesław Jabłońscy. Działacze opozycji antykomunistycznej, naukowcy, społecznicy, którzy swoim życiem i działalnością zmieniali je.
W 1992 roku Pani Joanna była inicjatorką i pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Otrębusach. Uczyła w Liceum Ogólnokształcącym w Podkowie Leśnej, była konsultantką programów przyrodniczych, założycielką i czynną działaczką parafialnej grupy Caritas. Wraz z mężem przez wiele lat prowadziła tajną drukarnię antykomunistycznej bibuły w garażu swego domu, jednocześnie prowadząc dom rodzinny z czworgiem synów. Zasługi Pani Joanny można wymieniać długo, gdyż jej życie było nadzwyczaj aktywne i wartościowe.
Dzisiaj, przed południem, odbyła się uroczystość upamiętnienia Pani Joanny. Poświęcona jej pamięci tablica została odsłonięta na Skwerze noszącym jej imię. W uroczystości wzięli udział mąż Pani Joanny, Pan Bolesław Jabłoński, Radny Gminy Brwinów, Pan Karol Kϋhn, były sołtys Otrębus, Pan Adam Fedorowicz – inicjatorzy i pomysłodawcy całego zamysłu, Radna Gminy Brwinów, Pani Marta Bartos, obecny sołtys Otrębus, Pani Katarzyna Jacniacka, Dyrektor Zespołu Szkół w Otrębusach, Pani Urszula Wojciechowska, wraz z pocztem sztandarowym szkoły, przedstawiciele Caritasu, proboszcz Parafii NMP Matki Kościoła w Otrębusach, ksiądz Bolesław Bolek, Dyrektor Ośrodka Kultury w Gminie Brwinów, Pani Anna Sobczak, mieszkańcy Otrębus – przyjaciele Państwa Jabłońskich. Niestety nieobecny był Pan Burmistrz Gminy Brwinów. Nie było też żadnego z jego zastępców.
W ubiegłym roku Sołectwa Kań i Otrębus przeznaczyły środki z Funduszy sołeckich na zakup symbolicznej „Jabłonki dla Jabłońskiej” i wykonanie przez Urząd Gminy tablicy pamiątkowej o Pani Joannie. Radni Gminy Brwinów poparli tę inicjatywę.
Pod koniec 2018 roku Stowarzyszenie Giganci Inicjatyw Twórczych wystąpiło do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, z wnioskiem o nadanie odznaczenia państwowego Pani Joannie. Pan Prezydent przyznał pośmiertnie Pani Joannie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za opozycyjną, antykomunistyczną działalność. Również na wniosek Stowarzyszenia Przewodniczący Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan Jan Józef Kasprzyk, w uznaniu zasług, podjął decyzję o odznaczeniu Pana Bolesława Jabłońskiego medalem „Pro Bono Poloniae”. Wnioski o odznaczenie poparły inne organizacje pozarządowe, m.in. Stowarzyszenie Wolnego Słowa i Fundacja Polska Obywatelska. 14 czerwca 2019 roku Pan Bolesław wraz z wnukiem odebrali z rąk Pani Minister Zofii Romaszewskiej i Pana Ministra Andrzeja Dery pośmiertne odznaczenie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski dla Pani Joanny. Uroczystość miała miejsce w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Tego samego dnia Pan Bolesław odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Szacunek dla osób zasłużonych, społeczników i działaczy jest naszym obowiązkiem. Przekazywanie kolejnym pokoleniom wiedzy o nich i o wartościach, które pielęgnowali, jest w dzisiejszych czasach jedynym drogowskazem dla tych, którzy chcą zachować pamięć o nich i o dziełach ich życia od zapomnienia.
Stowarzyszenie Giganci Inicjatyw Twórczych zamierza realizować takie inicjatywy na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji dzisiejszej uroczystości, serdecznie dziękujemy.

Artykuł pochodzi ze strony: http://www.otrebusy.pl/artykuly/biezace/uroczyste-odsloniecie-tablicy-pamiatkowej-na-skwerze-im-joanny-jablonskiej  ; kontakt@git.otrebusy.pl