Orkiestra Dęta Pruszkowianka – dobosze

Orkiestra, działając początkowo na terenie parafii Żbikowskiej, w przykościelnej salce, swoim działaniem miała zamiar się wpisać w piękną tradycję orkiestry założonej jeszcze przed II wojną światową przez księdza kanonika Franciszka Dyżewskiego, ówczesnego proboszcza, a działającej właśnie w tym miejscu.