Ogród dla seniorów z Dziennego Domu Seniora+

W środę, 17 czerwca odbyła się akcja sadzenia kwiatów i krzewów dla seniorów z powiatowego Dziennego Domu “Senior +” przy ulicy Kraszewskiego 18, w miejscu znanym mieszkańcom pod nazwą “Pod Bocianem”.

Ogród zaprojektował i jego tworzenie zapoczątkował w zeszłym roku śp. Andrzej Zawadzki, znany polski ogrodnik z Brwinowa (http://zimozielonyogrod.blogspot.com/ – strona, którą tworzył Pan Andrzej i na której znajduje się mnóstwo przydatnych, ogrodniczych informacji). Bardzo chcieliśmy kontynuować Jego dzieło i pokolorować oraz zazielenić Naszym Seniorom najbliższe otoczenie, w którym szczególnie teraz podczas słonecznych dni spędzają swój wolny czas.

Akcję wsparli, a nawet w niektórych przypadkach weszli w rolę ogrodników : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Zdzisława Zielińska Wicestarosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Michał Landowski Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego, Andrzej Kurzela Radny Powiatu Pruszkowskiego i Bogdan Urban Prezes Stowarzyszenia Socjus .Dzienny Dom Senior+ to miejsce, w którym seniorzy z terenu powiatu pruszkowskiego mogą liczyć (oczywiście zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie) na:

  • usługi socjalne – wsparcie pracownika socjalnego oraz zapewnienie gorącego posiłku,
  • zapewnienie aktywności ruchowej, fizjoterapii lub kinezyterapii,
  • aktywizację społeczną poprzez wolontariat międzypokoleniowy,
  • usługi edukacyjne – m.in.: kurs korzystania z narzędzi internetowych,
  • usługi kulturalno-oświatowe –kino, teatr, pogadanki, występy artystyczne,
  • usługi sportowo-rekreacyjne, np. nordic walking,
  • usługi terapeutyczne – indywidualne konsultacje psychologiczne oraz grupa wsparcia,
  • terapię zajęciową–zespołowe śpiewanie, trening kulinarny,
  • usługi prozdrowotne –pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu cukru, poradnictwo.
  • ponadto w sezonie jest możliwość korzystania z ogrodu (grill, zabawy ruchowe, rekreacja)

Dzienny Dom dla seniorów to miejsce bardzo potrzebne w naszym powiecie. Tym bardziej cieszy fakt, że powiat pruszkowski otrzymał 54 tys zł dofinansowania z budżetu Państwa na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Pruszkowie w  ramach Programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020  – podkreśla Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski.

Mimo niemiłych zdarzeń, jakimi były ostatnio kradzieże roślin z przydomowego ogrodu – dosadzamy!

Jeżeli chcieliby Państwo podarować Seniorom rośliny, które wzbogacą ich ogród, bardzo prosimy o kontakt z Justyną Florczak  tel. (22) 738-15-02, 574-816-845 .

 

Rzecznik Prasowy Powiatu Pruszkowskiego