Nieodpłatna pomoc prawna – Fundacji “TOGATUS” pro bono

Szanowni Państwo,  pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pruszkowskim. https://fundacja.togatus.pl/powiat-pruszkowski/

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonują od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach:
05-820 Piastów, ul. Namysłowskiego 11 (siedziba Zespołu Szkól im. F. Nansena)
Poniedziałek 08.00-12.00 NPP
Wtorek 08.00-12.00 NPP
Środa 08.00-12.00 NPP
Czwartek 08.00-12.00 NPP
Piątek 08.00-12.00 NPP

05-816 Opacz Kolonia, ul. Ryżowa 90 (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
Poniedziałek 09.00-13.00 NPP
Wtorek 16.00-20.00 NPP
Środa 16.00-20.00 NPP
Czwartek 09.00-13.00 NPP
Piątek 09.00-13.00 NPP

05-800 Pruszków, ul. Gomulińskiego 4 (siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego)
Poniedziałek 15.00-19.00 NPO
Wtorek 09.00-13.00 NPO
Środa 16.00-20.00 NPO
Czwartek 09.00-13.00 NPO
Piątek 16.00-20.00 NPO

05-840 Brwinów, ul. Turystyczna 4 (budynek na terenie Stadionu Miejskiego)
Poniedziałek 10.00-14.00 NPO
Wtorek 14.00-18.00 NPO
Środa 10.00-14.00 NPO
Czwartek 14.00-18.00 NPO
Piątek 10.00-14.00 NPO

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 22 738-14-63 lub mailowo pod adresem: npp@powiat.pruszkow.pl

Komu przysługuje ?
Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
– poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
– wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
– sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;
– nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
– działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego);
– nieodpłatną mediację.

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne: http://fundacja.togatus.pl/