Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

 

Od pilnych decyzji Ministra Zdrowia zależy przyszłość reformy Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, dlatego psychiatrzy w trosce o kontynuowanie zmian wysłali do nowego Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego list z prośbą o zajęcie się palącymi kwestiami dotyczącymi wspierania osób doświadczających kryzysu psychicznego.

Na depresję choruje w Polsce około miliona osób, milion ma za sobą epizod psychotyczny, 400 tysięcy choruje na schizofrenię. Co czwarty Polak doświadczył, doświadcza lub doświadczy kryzysu psychicznego. Może to być załamanie w związku z utratą pracy, bliskiej osoby lub innym traumatycznym przeżyciem. Podczas pandemii znacznie powiększyła się liczba osób, które szukają pomocy psychiatrycznej i terapeutycznej. Bardzo ważne jest więc stworzenie takiego systemu opieki, żeby był on przyjazny, ludzki i pozwalał szybko i skutecznie wspierać ludzi w potrzebie.
W Polsce od dwóch lat wprowadzana jest reforma psychiatrii tak, żeby opieka nie koncentrowała się na izolacji w szpitalu lecz aby rozwijało się leczenie środowiskowe – blisko domu, włączające w terapię bliskich, przyjazne, dostosowane do danego przypadku, podążające za dynamiką kryzysu tak, by zmieniał się plan zdrowienia w zależności od potrzeb pacjenta, takie w którym pacjent traktowany jest po partnersku w mierzeniu się z chorobą.

O tych palących kwestiach lekarze piszą do pana Adama Niedzielskiego:
Szanowny Panie Ministrze!
Proces reformowania systemu opieki psychiatrycznej znajduje się w kluczowym dla jego powodzenia momencie i wymaga pilnych decyzji dla jego dalszej kontynuacji. Należą do nich:
1. Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wprowadzająca ustawowe ramy niezbędne dla utworzenia i sprawnego funkcjonowania trzy-poziomowego systemu opieki psychiatrycznej (dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży)
2. Ustalenie „mapy drogowej” dalszych zmian systemowych w obszarze psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży
3. Przedłużenie do 31 grudnia 2022 trwającego już programu pilotażowego sprawdzającego w warunkach polskich funkcjonowanie centrów zdrowia psychicznego jako rozwiązania organizacyjno-finansowego dla podstawowego poziomu opieki psychiatrycznej
4.  Powołanie podległego Ministrowi Zdrowia krajowego ośrodka koordynującego rozwój i funkcjonowanie psychiatrycznej opieki zdrowotnej
5. Stworzenie warunków dla efektywnego wykorzystania środków europejskich z perspektywy 2021-2027 na wsparcie zmian systemowych w psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Docelowo model opieki psychiatrycznej dla dorosłych powinien obejmować:
1. Podstawową opiekę psychiatryczną — realizowaną przez terytorialne Centra Zdrowia Psychicznego, obejmujące swoim zasięgiem obszar całego kraju i finansowane w ramach ryczałtu na populację
2. Wyspecjalizowaną opiekę psychiatryczną — w ramach programów zdrowotnych realizowanych przez ośrodki wyłonione w postępowaniach konkursowych
3. Opiekę wysokospecjalistyczną (III poziom referencyjny) — realizowaną w sieci klinik psychiatrycznych i finansowaną na odrębnych zasadach.

Zarząd Fundacji eFkropka