Nagrody im. Janusza Kurtyki w Konkursie  Przeszłość / Przyszłość

“Podczas uroczystości w dniu 28 sierpnia 2021 r. wręczone zostały Nagrody w Konkursie  Przeszłość / Przyszłość w kategoriach:

  • Upamiętnienie w tereniedla nagrodzenia inicjatyw upamiętniających polską historię i bohaterów, np. w postaci tablic, pomników, drogowskazów, płyt nagrobnych i innych;
  • Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą” dla nagrodzenia inicjatyw, promujących polską historię za granicą;
  • „Strażnicy Ksiąg” dla nagrodzenia inicjatyw księgarzy, antykwariuszy, bibliotekarzy i wydawców, związanych z ich pracą, które przyczyniają się do promocji polskiej historii lub jej upamiętnienia;
  • „Innowacyjne formy edukacji historycznej” dla nagrodzenia inicjatyw promujących polską historię z wykorzystaniem niestandardowych metod edukacji, dostosowanych do współczesnego odbiorcy.

Nagroda im. Janusza Kurtyki to wielofunkcyjne narzędzie projektowe, stworzone w celu promocji na świecie najlepszych książek polskich historyków. Celem jest poszerzenie dostępności językowej i promocja wyjątkowych pozycji historycznych wydanych na rodzimym rynku.”

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zostało zgłoszone do Konkursu  Przeszłość / Przyszłość w kategorii – „Innowacyjne formy edukacji historycznej”. Bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w uroczystości.

Za stroną: https://fundacjakurtyki.pl/przeglad-przeszlosc-przyszlosc-podsumowanie/