Nagroda Norwida – nabór kandydatów przedłużony

Trwa nabór wniosków z kandydaturami do tegorocznych Nagród im. Cypriana Kamila Norwida, przyznawanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W związku z epidemią COVID-19 wnioski będą przyjmowane do 31 maja.

Samorząd Województwa Mazowieckiego wydłuża termin zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida do 31 maja 2020 r.

Zachęcamy ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje oraz artystów do zgłaszania autorów dzieł lub kreacji powstałych w 2019 r. w dziedzinach literatury, muzyki, sztuk plastycznych i teatru. Zapraszamy również do nadsyłania wniosków do Nagrody „Dzieło Życia”, przyznawanej za całokształt twórczości.

Skan wniosku wraz z oświadczeniem kandydata (dostępne na www.norwid.mazovia.pl) można wysłać drogą elektroniczną na adres nagrodanorwida@mazovia.pl.

 

Zgłoszenie można również przesłać listownie na adres:
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa, (z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

Czekamy na zgłoszenia!

Więcej materiałów i informacji dostępne tu; http://biuro-prasowe.mik.waw.pl/92235-nagroda-norwida-nabor-kandydatow-przedluzony 

Dział Marketingu i promocji Mazowiecki Instytut Kultury.