Mazowieckie stypendia dla lekarzy

Studenci kierunku lekarskiego V i VI roku mogą ubiegać się o wsparcie w ramach pilotażowego programu stypendialnego samorządu Mazowsza. Przez 9 miesięcy 100 najlepszych przyszłych lekarzy będzie otrzymywać stypendium w wysokości do 2 tys. zł miesięcznie. Nabór wniosków trwa do 3 września br.

–” Zależy nam, aby zapewnić przyszłym lekarzom dobry start zawodowy. Pomożemy im nie tylko finansowo, ale też w przyszłości zapewnimy dobre warunki do doskonalenia umiejętności pod okiem specjalistów z wojewódzkich szpitali. Na realizację programu w latach 2021-2023 przeznaczymy 6,6 mln zł” – zaznacza marszałek Adam Struzik.
Stypendia po raz pierwszy będą przyznawane w roku akademickim 2021/2022. Przez 9 miesięcy młodzi medycy będą otrzymywać 2 tys. zł wsparcia. Nabór wniosków właśnie się rozpoczął i potrwa do 3 września br.
Jak zauważa członek zarządu województwa Elżbieta Lanc, sytuacja kadrowa w szpitalach jest trudna, a szansą na jej poprawę jest stypendium dla lekarzy. – “Wyzwaniem dla placówek medycznych jest nie tylko epidemia, ale też choroby cywilizacyjne i starzejące się społeczeństwo. Aby temu podołać, niezbędni są ludzie, a niestety w wielu szpitalach brakuje lekarzy i pielęgniarek. Mamy nadzieję, że nasze stypendia zachęcą studentów do podjęcia pracy właśnie w marszałkowskich szpitalach.”

Kto może ubiegać się o stypendium?
O wsparcie mogą ubiegać się studenci V i VI roku kierunku lekarskiego z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów. Studenci będą musieli wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4.2 (za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku) i zobowiązać się – po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia pracy w wojewódzkim podmiocie leczniczym w ramach co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych – psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatrii, rehabilitacji medycznej, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, chorób zakaźnych, radiologii i diagnostyki obrazowej, ginekologii, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii, onkologii, kardiologii, neonatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, pulmonologii lub laryngologii/otolaryngologii.

– “Nasz program przyniesie korzyści wielu stronom – studentom, szpitalom, ale przede wszystkim pacjentom. Finansowe wsparcie młodych lekarzy, poprawa sytuacji kadrowej w szpitalach oraz lepsza dostępność usług medycznych – to kilka z nich. Co ważne, w programie biorą udział nasze wojewódzkie podmioty lecznicze, a to najlepsze dla studentów miejsca, aby poszerzać wiedzę i zdobywać doświadczenie medyczne – dodaje Krzysztof Strzałkowski”, przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej.

Do programu włączyły się mazowieckie szpitale:
• Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,
• Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
• Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,
• Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
• Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
• Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,
• Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy,
• Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie,
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
• Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu,
• Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
• Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.,
• Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.,
• Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,
• Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.,
• Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.,
• „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.,
• Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.,
• Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.

Jak złożyć wniosek?
Wniosek o stypendium wraz z załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie albo w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu pocztą elektroniczną na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl. Regulamin wraz z załącznikami oraz ogłoszenie naboru wniosków dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022 dostępne są na stronie www.mazovia.pl w zakładce Zdrowie i polityka społeczna/Stypendia dla medyków.

Szczegółowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 22 59 79 919 lub 22 59 79 913 lub adresem e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl

Rzeczniczka Prasowa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego