Maryja w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II

“Od oddania się Maryi Ojciec Święty zaczynał każdy dzień. Poświęceniem się Jej znaczył każdą zapisywaną stronicę, zawierzał Jej każdą pielgrzymkę i każde spotkanie z drugim człowiekiem. Nie było posiłku, podczas którego nie padłoby Jej imię. Mówił o Niej wbrew głosom sprzeciwu, które próbowały ośmieszyć jego jakoby dziecięce zaufanie Bogu na wzór Maryi.” – Ks. prof. Jan Machniak (UPJPII, Kraków)