Konwent Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego

Zobacz galerię zdjęć

Stowarzyszenie Powszechnych Inicjatyw Społecznych “JASPIS” 16 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie było organizatorem Konwentu dedykowanego przedstawicielom Organizacji Pozarządowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego. Spotkanie było platformą do dyskusji i wymiany doświadczeń w możliwościach uzyskania informacji oraz zdobycia wiedzy z zakresu pozyskiwania środków na działalność statutową. Z ogromną charyzmą i entuzjazmem szkolenie prowadził Artur Gluziński. Artur Gluziński – wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki “Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich.

To było bardzo potrzebne i pouczające spotkanie. Brawo JASPIS.