Konwent Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego

Stowarzyszenie Powszechnych Inicjatyw Społecznych „JASPIS” 16 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie było organizatorem Konwentu dedykowanego przedstawicielom Organizacji Pozarządowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego. Spotkanie było platformą do dyskusji i wymiany doświadczeń w możliwościach uzyskania informacji oraz zdobycia wiedzy z zakresu pozyskiwania środków na działalność statutową. Konwent mógł się odbyć dzięki uzyskanemu przez Stowarzyszenie dofinansowaniu z środków Powiatu Pruszkowskiego.