Kolejne informacje o ruchu pociągów linii WKD

WKDF11-0620-019/2020                                                          Grodzisk Mazowiecki, 24.03.2020

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU POCIĄGÓW NA LINII WKD

W OKRESIE OD 26.03.2020 DO 10.04.2020

 

 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że decyzją Zarządu spółki WKD, w uzgodnieniu z Organizatorem przewozów, tj. Samorządem Województwa Mazowieckiego, od dnia 26 marca do dnia 10 kwietnia br. z możliwością przedłużenia o kolejne dni, w zależności od dalszych decyzji właściwych organów administracji państwowej w zakresie sytuacji epidemiologicznej w kraju, na linii WKD zostanie utrzymana, wprowadzona z dniem 21 marca, organizacja ruchu pociągów według rozkładu jazdy obowiązującego
w soboty, niedziele i święta
.

Zmiana rozkładu jazdy pociągów WKD następuje w związku z ogłoszonym przez Radę Ministrów RP stanem epidemii na terenie Polski (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, jak również w obliczu narastającej liczby chorych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów oraz pracowników środków kolejowego transportu zbiorowego na linii WKD.

Na podstawie decyzji podjętych przez Radę Ministrów RP, co najmniej do dnia 10 kwietnia br. znacznymi ograniczeniami objęto możliwość gromadzenia się, odbywania podróży z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego, zamknięte pozostają m.in. placówki oświatowe, szkoły wyższe, placówki kultury. Wszystkie wymienione uwarunkowania wpływają bezpośrednio na podlegającą stałemu monitorowaniu zmianę dotychczasowej struktury i intensywności odbywanych przejazdów pasażerów, skutkującą znaczącym obniżeniem zapełnienia pociągów na najbardziej obciążonych dotychczas relacjach. Niezależnie od zakresu wdrażanych modyfikacji sytuacja na linii kolejowej będzie podlegać dalszemu, stałemu monitorowaniu.

Zmieniona organizacja ruchu pociągów na linii WKD może ulec przedłużeniu o kolejne dni, w zależności od dalszych decyzji właściwych organów administracji państwowej w zakresie sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Wszystkie podejmowane obecnie decyzje mają na celu ochronę zdrowia oraz życia podróżnych.

 

Link do Rozkładu jazdy pociągów WKD – Ważny od 21.02.2020

WKDF11-0620-019-2020_Z-1

 

 

Informacje na stronie internetowej WKD:

https://www.wkd.com.pl/aktualnosci/998-zmiana-organizacji-ruchu-na-linii-wkd-w-dniach-26-10-04-2020-wprowadzona-zostaje-organizacja-ruchu-pociagow-jak-w-soboty-niedziele-i-swieta.html

 

Dodatkowe informacje

związane z aktualnie obowiązującym na terenie RP stanem epidemii:

 

  • Zmiana godzin otwarcia kas biletowych:

https://www.wkd.com.pl/aktualnosci/993-godziny-otwarcia-kas-biletowych.html

  • Zasady zwrotu biletów okresowych:

https://www.wkd.com.pl/aktualnosci/992-zwroty-biletow-okresowych-w-zwiazku-z-covid-19.html

  • Zasady zwrotu biletów zakupionych w automatach biletowych:

https://www.wkd.com.pl/aktualnosci/991-zwrot-biletow-zakupionych-w-automacie-biletowym.html

  • Wstrzymanie sprzedaży biletów przez maszynistów:

https://www.wkd.com.pl/aktualnosci/989-od-dnia-13-03-2020-od-odwolania-wstrzymana-zostaje-sprzedaz-biletow-u-maszynistow.html

  • Ogólne zalecenia Ministerstwa Zdrowia:

https://www.wkd.com.pl/aktualnosci/994-zalecenia-ministerstwa-zdrowia-w-zakresie-koronawirusa.html

  • Czasowe zamknięcie Izby Tradycji EKD/WKD:

https://www.wkd.com.pl/aktualnosci/990-izba-tradycji-ekd-wkd-zamknieta-do-odwolania-dla-zwiedzajacych.html

 

 

Z poważaniem, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23