“Każdy śpiewać może …”

Przegląd Twórczości Muzycznej Mieszkańców Pruszkowa

Śpiewasz? Solo, w zespole, w chórze? Zaprezentuj się szerszej publiczności i weź udział w Przeglądzie Twórczości Mieszkańców Pruszkowa, który już w marcu 2021 odbędzie się w naszym mieście.

MIEJSCE I TERMIN:
Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury, Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4, sala audytoryjna
Internet
13 marca 2021 r. (sobota) początek godzina 9:00.

„Przegląd” jest wydarzeniem otwartym adresowanym do amatorów, mieszkańców Pruszkowa: dzieci, młodzieży i dorosłych.
„Przegląd” przebiegać będzie w podziale na kategorie:

solista – podział wiekowy w kategorii solista:
do 9 roku życia
od 10 do 15 roku życia
powyżej 16 roku życia
zespół wokalny, wokalno-instrumentalny
chór

Wykonawca przygotowuje 2 utwory (w prezentacji „Przeglądu” wykonawca prezentuje jeden utwór – drugi na życzenie Jury).
Uczestnicy korzystają z własnych instrumentów (Organizator zapewnia jedynie fortepian) lub podkładów muzycznych.

Rider zespołu należy przesłać wraz ze zgłoszeniem do udziału w „Przeglądzie” najpóźniej do 8 marca 2021 r. drogą elektroniczną na adres: zapisywis@miasto.pruszkow.pl.

W przypadku gdy Wykonawca ma specyficzne (trudne do spełnienia) potrzeby techniczne, należy skontaktować się z Organizatorem telefonicznie 22 – 735 87 20 lub 22 – 735 87 51. przed wysłaniem zgłoszenia do udziału w „Przeglądzie”.

Wykorzystywane podczas przesłuchań konkursowych podkłady muzyczne należy przesłać wraz ze zgłoszeniem do udziału w „Przeglądzie”, najpóźniej do 8 marca 2021 r. , drogą elektroniczną na adres: zapisywis@miasto.pruszkow.pl lub złożyć u Organizatora (Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Pruszkowa, przy ul. Kraszewskiego 14/16 w Pruszkowie, w kopercie opisanej w następujący sposób: – Przegląd Twórczości Muzycznej Mieszkańców Pruszkowa; – nazwa Wykonawcy.

Niedopuszczalne jest dostarczanie podkładów i riderów w dniu przesłuchań konkursowych. Odbiór podkładów możliwy będzie po zakończeniu „Przeglądu”.

W I etapie „Przeglądu” – przesłuchaniu w sali audytoryjnej Miejskiego Ośrodka Kultury -wystąpią wszyscy zgłoszeni Wykonawcy. O kolejności i przewidywanej godzinie przesłuchań uczestnicy „Przeglądu” będą powiadomieni telefonicznie lub mailowo przez Organizatora. Prezentacje będą nagrywane (dźwięk i obraz).
W II etapie „Przeglądu” Jury powołane przez Organizatora wyłoni do 3 wykonawców z każdej kategorii
W III etapie „Przeglądu”, zakwalifikowane przez Jury wykonania, w każdej kategorii, (nagrane filmy), będą opublikowane na miejskim YouTube, a na stronie internetowej Organizatora w module do głosowania „PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI MUZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW PRUSZKOWA” poddane pod głosowanie internautów on-line. Oddanie głosu odbywać się będzie poprzez kliknięcie w ikonę przedstawiającą kciuka uniesionego w górę. Dane gromadzone podczas oddawania głosów, są wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, znajdują się w polityce prywatności na stronie www.pruszkow.pl oraz poniżej w Załącznikach do „Przeglądu”, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Mieszkańcy Pruszkowa za pomocą głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej Miasta Pruszkowa będą decydować, który z uczestników zostanie Zwycięzcą „Przeglądu” w danej kategorii. W przypadku remisu, gdy dwóch Uczestników otrzyma tę samą liczbę punktów w wyniku głosowania, Jury dokona ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu. Od decyzji Jury nie ma odwołania.

Głosowanie on-line trwać będzie od 22 marca 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r. 

Jak się zgłosić? Co przygotować? Jakie są zasady uczestnictwa? Wszystkie informacje znajdują się w  REGULAMINIE.

Przysłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej, która jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu oraz pozostałych załączników do Regulaminu na adres: zapisywis@miasto.pruszkow.pl w terminie do 8 marca 2021 r., co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Na zwycięzców czeka niepowtarzalna nagroda – występ na scenie podczas jednej z miejskich imprez plenerowych.

Nie czekaj. Zgłoś się dzisiaj. Czekamy może właśnie na Ciebie!

https://www.pruszkow.pl/mieszkancy/aktualnosci-mieszkaniec/przeglad-tworczosci-muzycznej-mieszkancow-pruszkowa/