https://pruszkowskiesp.pl/2019/02/04/wykaz-miejsc-pamieci-powiatu-pruszkowskiego/

Katyń…. ocalić od zapomnienia

Z okazji 79 rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 100 rocznicy powstania Policji Państwowej w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 odbędzie się uroczystość przy Dębach Pamięci – Dębach Katyńskich na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, ul. Juliana Gomulińskiego 2.

Na uroczystość zaprasza Społeczność Szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie.

15 kwietnia 2011 roku przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie, w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”, zostały posadzone trzy dęby. Mają one upamiętnić zamordowanych przez NKWD nadkomisarza policji Antoniego Bąka z Pruszkowa, aspiranta Stefana Kaliskiego komendanta posterunku policji w Brwinowie, zamordowanych w 1940 r. w Twerze oraz Władysława Gomulińskiego majora Wojska Polskiego, zamordowanego w 1940 r. w Katyniu.

Budowanie tego ogólnopolskiego, żywego pomnika stało się cenną inicjatywą edukacyjno – patriotyczną, dzięki której młode pokolenie poznaje historię Polski przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. W programie uczestniczy już ponad 3000 placówek z kraju i za granicy. Z dnia na dzień wzbogaca się archiwum dokumentacyjno – informacyjne o zamordowanych w 1940 roku na terenie Rosji Radzieckiej.

W ramach programu „Katyń……. Ocalić od zapomnienia” w całej Polsce ma zostać posadzonych 21 857 dębów – tyle, ilu polskich żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb zostało zamordowanych na rozkaz Stalina w Katyniu, Charkowie i Twerze w 1940 r.

https://pruszkowskiesp.pl/2019/02/04/wykaz-miejsc-pamieci-powiatu-pruszkowskiego/ https://pruszkowskiesp.pl/2019/02/04/wykaz-miejsc-pamieci-powiatu-pruszkowskiego/ https://pruszkowskiesp.pl/2019/02/04/wykaz-miejsc-pamieci-powiatu-pruszkowskiego/

Wykaz miejsc pamięci powiatu Pruszkowskiego – trwałe upamiętnienia miejsc, postaci i wydarzeń historycznych związanych z walkami i męczeństwem Narodu Polskiego. – https://pruszkowskiesp.pl/category/og/ zakładka „Mapa apmięci”.