KAS zatrzymany towar przekazała potrzebującym

Zatrzymany przez mazowiecką KAS towar – posłuży potrzebującym

• Izba Administracji Skarbowej w Warszawie przekazała odzież i obuwie trzem organizacjom pożytku publicznego z Mazowsza i Podlasia.
• Spirytus pochodzący z ujawnień otrzymało Centrum Zdrowia Dziecka.

Do podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach, zaczerlańskiego Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR i Jadłodajni św. Ryszarda Pampuri w Warszawie trafiło łącznie 70 par obuwia dziecięcego, 1176 sztuk skarpet, 81 sztuk kurtek damskich, męskich i kamizelek oraz kilkanaście sztuk bielizny.
Przekazana odzież i obuwie pochodzi z ujawnionych przez mazowieckich funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przestępstw skarbowych, wobec którego sądy orzekły przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Właściciele znaków towarowych, którymi opatrzona była odzież i obuwie, wyrazili zgodę na ich przekazanie na cele charytatywne.
KAS przekazuje nieodpłatnie uprawnionym instytucjom również inne towary pochodzące z ujawnień np. spirytus, który służy w walce z pandemią.
Tym razem 824 litrów spirytusu otrzymało Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, jeden z największych szpitali pediatrycznych w Polsce. Dzięki naszej pomocy, placówka licząca 75 tys. m2 powierzchni użytkowej, będzie mogła skuteczniej walczyć z COVID-19. Spirytus pochodzi m.in. ze zlikwidowanych przez mazowieckich funkcjonariuszy nielegalnych fabryk alkoholu.
Z formy nieodpłatnego przekazania towarów przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), korzystać mogą m.in. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje charytatywne oraz placówki oświatowe. Towary podlegające przekazaniu muszą być wykorzystane przy realizacji ich zadań statutowych.
Zdarza się, że ze względu na skład, niewiadome pochodzenie, zatrzymane przez KAS przemycane towary nie nadają się do nieodpłatnego przekazania. W takiej sytuacji są komisyjnie niszczone.

Urząd Skarbowy w Pruszkowie – www.mazowieckie.kas.gov.pl/www.gov.pl/kas