Jaka polisa ochroni twój dom?

Jaka polisa ochroni twój dom od szkód wyrządzonych przez trąbę powietrzną?

W Polsce co roku odnotowuje się po kilkanaście huraganów i trąb powietrznych. Prawie 30 uszkodzonych domów i gospodarstw w Kaniowie to tylko przykład z ostatnich dni. Mając polisę mieszkaniową, możemy otrzymać odszkodowanie za straty, ale pod warunkiem, że szkoda nie dotyczyła samowoli budowlanej.

Ubezpieczenie nieruchomości zapewnia ochronę nie tylko budynku mieszkalnego, ale także innych budowli znajdujących się na terenie posesji. Za straty spowodowane trąbą powietrzną czy silnym wiatrem towarzystwo wypłaci pieniądze z polisy i może zapewnić poszkodowanym lokatorom tymczasowe zakwaterowanie na czas odbudowy zniszczeń.

Co dokładnie chroni polisa?

Polisa mieszkaniowa gwarantuje finansową ochronę w wersji podstawowej i rozszerzonej. Podstawa to mury i stałe elementy (np. instalacje). Dodatkowo można chronić wyposażenie i zabezpieczyć się na wypadek innych ryzyk, jak powódź, kradzież czy pakiet home assistance gwarantujący pomoc dla lokatorów w postaci transportu i zabezpieczenia mienia, czy zorganizowania pobytu na czas naprawienia szkody.

Ryzyko trąby powietrznej i huraganu występuje na ogół w podstawowym zakresie ochrony. Chronione są budynki mieszkalne, gospodarcze i pomocnicze zawierające fundamenty. Pełen wykaz nieruchomości znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Tam też można zapoznać się z definicją trąby powietrznej, huraganu lub silnego wiatru.

Przed zakupem polisy mieszkaniowej dobrze jest sprawdzić w dokumencie OWU liczbę zdarzeń losowych. Silny wiatr i trąba powietrzna często występuje w towarzystwie obfitych deszczów, burzy, opadów gradu, a dalsze straty mogą spowodować przewrócone drzew i masztów czy zapadanie się ziemi – mówi Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.pl.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za trąbę powietrzną?

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za zerwany dach czy inne straty spowodowane przez trąbę powietrzną po spełnieniu kilku warunków. Ubezpieczony lokator powinien pamiętać o:

 • zawiadomieniu towarzystwa do 3 dni od powstania szkody,
 • sporządzeniu listy strat,
 • oszacowaniu strat finansowych,
 • zabezpieczeniu mienia przed powiększeniem szkody,
 • uzyskaniu od straży pożarnej notatki służbowej,
 • przesłania dokumentacji, np. poprzez e-formularz.

Towarzystwo ma prawo wezwać na miejsce rzeczoznawcę w celu potwierdzenia rozmiaru strat. Na wypłatę odszkodowania ubezpieczyciel ma 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. Chyba że część odszkodowania wymaga dopełnienia formalności – wtedy na wypłatę środków TU ma kolejnych 15 dni.

W przypadku strat spowodowanych przez trąbę powietrzną ubezpieczony otrzyma odszkodowanie za zniszczony:

 • dom (wolnostojący, szeregowy, bliźniak),
 • mieszkanie,
 • garaż murowany,
 • budynek gospodarczy na posesji,
 • dom letniskowy,
 • nagrobek.

Dom letniskowy czy nagrobek mogą wymagać dokupienia umowy rozszerzonej w zależności od towarzystwa.

W kilku sytuacjach odszkodowania za trąbę powietrzną nie będzie. To m.in. garaż blaszany, wiata, szklarnia, tunel foliowy, namiot czy tzw. samowola budowlana.

Ile kosztuje ubezpieczenie od trąby powietrznej?

Ubezpieczenie nieruchomości od skutków trąby powietrznej można kupić za mniej niż 100 zł rocznie. Ostateczna cena zależy od wartości domu czy mieszkania i wybranych rozszerzeń. Przy zakupie polisy warto podać prawidłową sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotę odszkodowania. W razie zaniżonej SU odszkodowanie nie pokryje wszystkich strat, a zawyżona SU spowoduje przepłacanie za składkę.

Specjalista ds. PR – Rankomat.pl