Inwentaryzacja Miejsc Pamięci

Relacja filmowa z konferencji prasowej jaka odbyła się 13 grudnia 2018 r. w Centrum Dialogu Społecznego z przekazania Pruszkowskiemu Stowarzyszeniu Patriotycznemu  opracowania “Inwentaryzacja oznaczonych miejsc pamięci na terenie 3 gmin powiatu pruszkowskiego: Pruszków, Brwinów, Piastów”. Opracowanie miało na celu wytworzenie elektronicznej dokumentacji wykazu trwałych upamiętnień miejsc, postaci i wydarzeń historycznych związanych z walkami i męczeństwem Narodu Polskiego na terenie powiatu pruszkowskiego, kart ewidencyjnych dla każdego obiektu oraz dokumentacji fotograficznej. Opracowanie zostało sfinansowane przez Powiat Pruszkowski.