Grupy Oporu “Solidarni”

Wracamy pamięcią do relacji z 14 grudnia 2014 roku ze spotkania w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie, które poświęcone było dziejom Grup Oporu „Solidarni”. Spotkanie uświetnił występ Iwony Kowalik-Szatkowskiej. Wykład i prezentacja multimedialna Bolesława Jabłońskiego i Jana Kulczyckiego. Grupy Oporu „Solidarni” były niezależną, tajną organizacją działającą w latach 80-tych, związane z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność”. Ich początki sięgają przełomu 1981 i 1982 roku, a ich działalność trwała aż do 1989 roku. Na tle innych struktur podziemnych cechowały się zdecydowanym radykalizmem.