Grób Dziecka Utraconego

W Dniu Wszystkich Świętych, w Zaduszki, bądź każdy inny dzień w roku możesz złożyć znicz przy GROBIE DZIECKA UTRACONEGO, jako Twój wyraz pamięci o dzieciach zmarłych przed narodzeniem. Grób w sensie symbolicznym już istnieje, znajduje się na tyłach ołtarza głównego na cmentarzu Żbikowskim, a pomnik oraz grób jako realne miejsce pochówku powstanie wiosną 2019 roku.

Utworzenie Grobu Dziecka Utraconego jest realizowane w ramach autorskiego programu społecznego Stowarzyszenia JASPIS, rozpoczętego wiosną o nazwie “Między ziemią a niebem“. Do projektu dołączyli: Fundacja Nazaret oraz Fundacja POD WSPÓLNYM DACHEM.

„Kto nigdy nie żył, nigdy nie umiera”

Projekt społeczny „Między ziemią a niebem”, nazwany również Projektem Niezapomnianym powstał z myślą o godności każdego życia – również tego bardzo krótkiego. Ma on na celu edukowanie społeczności w zakresie godności poczętego życia oraz godnego pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem poprzez realizację konkretnych, mierzalnych celów – zarówno duchowych, terapeutycznych, jak i ogólnospołecznych.

Grób Dziecka Utraconego ma być zarówno symbolicznym miejscem upamiętnienia dzieci, których z różnych powodów nie można było pochować, jak i grobem rzeczywistym dla dzieci które urodziły się martwe bądź zostały utracone w wyniku poronień i innych przyczyn.

Ciała dzieci lub ich szczątki są często pozostawiane w szpitalu, nie wszyscy bowiem wiedzą, że możliwy jest ich pochówek. Zdarza się też, że rodzice z uwagi na swoje cierpienie nie są w stanie zając się sprawą pogrzebu. Wiele rodzin czuje potrzebę odwiedzenia miejsca, gdzie symbolicznie może postawić znicz dla dziecka, którego grobu nie ma.

Dnia 15 października w Światowy Dzień Dziecka Utraconego nastąpiło symboliczne błogosławieństwo i modlitwa w miejscu Grobu Dziecka Utraconego.

To wspaniała inicjatywa godna poparcia i wsparcia.

Więcej na stronie: https://jaspis.edu.pl/miedzy-ziemia-a-niebem/ Fot. Strona FB Stowarzyszenia JASPIS.