Minister-Szyszko-w-Erice-2017

EMFCSC fundatorem stypendium im. prof. dr hab. Jana Szyszko

TV Trwam News przekazało dziś (10.10.2019) informację o ufundowaniu przez Światową Federację Naukowców – Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture specjalnego stypendium im. prof. dr hab. Jana Szyszko dla najlepszego studenta z Polski. Informację o tym podał szef organizacji prof. Antonino Zichichi.
Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture została założona w 1973 roku. Celem fundacji jest współpraca naukowa celem pokojowego wykorzystania osiągnięć nauki dla poszanowania planety.

Profesor Jan Szyszko jako jeden z gości honorowych brał udział w 2017 roku w 50 seminarium naukowym „Nauka dla pokoju na świecie”. Seminarium odbywało się we Włoszech na Sycylii w miasteczku Ericze i było zorganizowane przez Światową Federację Naukowców oraz Fundację i Centrum Kultury Naukowej imienia Ettore Majorana.

W czasie spotkania prof. Jan Szyszko wyjaśniał zebranym naukowcom, jakie działania ochronne są prowadzone aktualnie na terenie Puszczy Białowieskiej. W trakcie swego wykładu “Ekoinnowacje w polityce klimatycznej szansą zrównoważonego rozwoju” prof. Jan Szyszko mówił:
– dzięki pochłanianiu CO2 przez układy przyrodnicze następuje – z jednej strony redukcja emisji tego gazu, a z drugiej jest on wykorzystany do regeneracji gleb i lasów. W ten sposób lasy są w stanie produkować więcej biomasy i żywności, a bioróżnorodność jest lepiej chroniona. Dzięki temu będziemy także w stanie skuteczniej zapobiegać takim globalnym problemom, jak głód i migracja.

Światowa Federacja Naukowców to grono ponad dziesięciu tysięcy uczonych z całego świata, w tym stu trzydziestu noblistów. Wspólnie z Papieską Akademią Nauk to światowe grono przyznaje “Nagrodę dla Pokoju”. Jej laureatem jest m.in. profesor Jan Szyszko.

Należy wspomnieć, że na 49 sesji międzynarodowego seminarium, które prezydent Włoch Sergio Mattarella objął patronatem honorowym, prof. Jan Szyszko wygłosił prelekcję „Polityka klimatyczna szansą dla zrównoważonego rozwoju w świetle encykliki Ojca Świętego Franciszka – Laudato Si’ a Porozumienie Paryskie. Polski punkt widzenia.”

W swej prelekcji zwracał uwagę, jak ważna dla nauki jest edukacja ekologiczna. „Jej brak jest zauważalny, między innymi, przy okazji dyskusji o Puszczy Białowieskiej. Są środowiska, które posługują się hasłami typu nie wycinaj. Tymczasem zrównoważony rozwój polega na mądrym gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi, przy zachowaniu dla kolejnych pokoleń rodzimych gatunków. Tak też przez wieki było w Puszczy Białowieskiej, gdzie jest bardzo dobrze udokumentowana działalność człowieka. Dokumenty potwierdzające użytkowanie puszczy przez człowieka pochodzą nawet sprzed 500 lat”.
„Wzrost emisji CO2, brak dobrej jakości wody i powietrza, niszczenie gleb, pustynnienie, migracja ludności, głód, a z drugiej strony marnotrawienie 1/3 wyprodukowanej żywności, zanik bioróżnorodności oraz spadek ilości miejsc pracy szczególnie na terenach wiejskich – to tylko przykłady dzisiejszych problemów. Odpowiedzią na nie może być Porozumienie Paryskie uzgodnione w grudniu 2015 r. w Paryżu. Podkreśla ono, że konieczne jest zmniejszenie koncentracji CO2 w atmosferze – jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywnie, równocześnie wykorzystując do tego dwa kierunki działań. Po pierwsze – mniej emitować, czyli na bazie innowacyjności poszukiwać odpowiednich rozwiązań technologicznych. Po drugie – wychwytywać dwutlenek węgla z atmosfery po to, by regenerować gleby, lasy, a w związku z tym chronić bioróżnorodność, systemy przyrodnicze, które w konsekwencji wpływają na to, że mamy lepszą wodę, powietrze i gleby”.

 

 

W opracowaniu wykorzystano:
https://www.radiomaryja.pl/informacje/nasz-news-swiatowa-federacja-naukowcow-ustanowila-stypendium-im-prof-jana-szyszko/
https://www.telesudweb.it/2019/08/20/al-via-oggi-i-seminari/
https://swiatrolnika.info/ekologia2/4127-jan-szyszko-na-50-seminarium-naukowym-nauka-dla-pokoju-na-swiecie
https://www.itacanotizie.it/all-ettore-majorana-di/
https://www.ilsitodisicilia.it/erice-al-centro-ettore-majorana-cento-scienziati-dibattono-sulle-emergenze-planetarie/
https://wsksim.edu.pl/wykladowca-uczelni-w-erice/
https://biznesalert.pl/szyszko-innowacyjne-technologie-pomoga-zmniejszyc-emisje-co2/