Efektywne NGO – szkolenie online

Celem szkolenia jest podniesienie wśród jego uczestników umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby mieli oni realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie.

25 – 26 stycznia 2021 r.

ZGŁOŚ UDZIAŁ ONLINE

Fundacja “Instytut Badań nad Demokracją  i Przedsiębiorstwem Prywatnym” – www.iped.pl