“Efektywne NGO 2”

Mamy przyjemność zaprosić pracowników i wolontariuszy Państwa organizacji na kolejne bezpłatne szkolenie organizowane przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w ramach projektu „Efektywne NGO 2”.

Tym razem będzie to szkolenie dwudniowe i odbędzie się w dniach 26-27 października w trybie zdalnym.

Prosimy o przekazanie zaproszenia przedstawicielom Państwa organizacji, szczególnie tym, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”. https://iped.pl/formularz-zgloszeniowy2,1.html

1. Strategicznego planowania celów w zakresie procesu stanowienia prawa:
 misja, wizja i system wartości etycznych,
 diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej,
 ewaluacja,
 proces stanowienia prawa w Polsce,
 udział NGO w konsultacjach publicznych
 zasady budowania stanowiska do projektu aktu prawnego,

2. Planowania potrzeb organizacji:
 budowanie pozycji i wiarygodności,
 wzmacnianie wizerunku,
 formowanie zespołu,

3. Pozyskiwania środków na wzmocnienie NGO w procesie legislacyjnym:
 analiza problemów i potrzeb NGO,
 współpraca z administracją publiczną i sektorem prywatnym,
 tryby i zasady pozyskiwania środków,
 konkursy grantowe,
 wdrażanie dobrych praktyk. strategicznego

4. Planowania działań:
 metodologia opracowywania planów działań i harmonogramów,
 model CANVAS,
 wykres Gantta,
 określanie ryzyka,

Celem szkolenia jest podniesienie wśród jego uczestników umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby mieli oni realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie.
Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Fundacja “Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”