Czy będą następne ???

Emilia Wróblewska, powiatowa radna Prawa i Sprawiedliwości wygłosiła na posiedzeniu rady oświadczenie o wystąpieniu z klubu PiS w radzie powiatu.