7. Poranek drugiego dnia rozpoczął się od modlitw w katedrze w Chitre