Zarys historii Światowej Federacji Polskich Kombatantów

W 1970r w Warszawie w kościele na Kamionku przy ul. Grochowskiej 365 powstała tajna organizacja o nazwie KOP / Komitet Obrony Polski / zrzeszająca zakonspirowanych żołnierzy AK, NOW, BCH, WiN, NSZ, NZW. Inicjatorami KOP byli między innymi bp Zbigniew Kraszewski, bp Kazimierz Majdański, gen. ...