Czy to już po jesieni …

Autor zdjęć – Krzysztof Kurzela.