NARODOWY AKT NADZIEI i WIARY … – część 2

Opracowanie: Krzysztof Kotyński. Część druga. Konstytucja 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów – kwestia litewska Konstytucja 3 Maja zniosła odrębności, które występowały między Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim. Od tej pory Litwa stała się, tak jak Małopolska i Wielkopolska, ...