“Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem”

Autor – ks. Łukasz Szlak Pierwsza niedziela po wielkanocy nosiła nazwę Niedzieli Białej. Pełna zwyczajowa nazwa brzmiała: niedziela po zdjęciu białych szat. Było to związane ze starożytnym zwyczajem: nowoochrzczeni zdejmowali białe szaty po chrzcie wielkanocnym i przywdziewali normalne ...