Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski

Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie

Warszawa, 9.02.2021 r. Prezes chadeków z ZChR dr Bogusław Rogalski apeluje do polskich władz o poparcie Społecznego Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie. „Różowe okulary” polskiego MSZ? – W imieniu Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Stronnictwa postulującego realne i większe ...